New items
Queen Meryl : ważne role, wielkie czyny i legendarne życie Meryl Streep
Dom z papieru : dziennik profesora : escape book
Willa dziewczyna z lasu
Labirynt fauna
Mój książę
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Żabnieńskie spotkania z literaturą

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie realizowany jest projekt „Żabnieńskie spotkania z literaturą”. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych z grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 25 000 zł w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2020”. Całkowity koszt zadania wynosi 32 000 zł.

W ramach zadania odbędzie się 6 spotkań autorskich w bibliotece głównej oraz filiach: z Marzeną Rogalską oraz Adamem Tomczykiem, 5 spotkań warsztatowych dla dzieci z Ewą Stadtmuller i Łukaszem Zabdyrem, lekcje głośnego czytania dla przedszkolaków oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych „Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”.

Celem programu „Promocja czytelnictwa” jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

1.jpg

Żabnieńskie Dni Literatury

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt „Żabnieńskie Dni Literatury”. Całkowity koszt zadania wynosi 20 500 zł. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł.

Projekt realizowany jest w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach. Jest to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych mających na celu promowanie literatury i jej twórców. W ramach projektu odbędą się 4 spotkania autorskie (2 spotkania z Arkadym P. Fiedlerem - podróżnikiem, wnukiem Arkadego Fiedlera, 1 spotkanie z Joanną Jagiełło - autorką książek dla dzieci i młodzieży i 1 spotkanie z autorami pochodzącymi z terenu gminy Żabno, m.in.: Adamem Tomczykiem, Barbarą Wójcik, Anną Augustyńską, Katarzyną Smolik) oraz 2 spotkania warsztatowe (warsztaty literacko-plastyczne z Marianną Oklejak - ilustratorką, graficzką, autorką książek dla dzieci).

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

1.jpg